Biuletyn Informacji Publicznej

Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Strona Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Władze

ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ
Mikołaj Tomulewicz

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

PROREKTOR
dr n. med. Elżbieta Barańczuk
Telefon: 85 745-64-62

DZIEKAN WYDZIAŁU OGÓLNOMEDYCZNEGO
dr n. med. Agnieszka Zakrzeska
e-mail: a.zakrzeska@wsmed.pl
Telefon: 85 749 94 40
Faks: 85 749 94 31

Dane podstawowe

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
ul. Krakowska 9,
15-875 Białystok

Telefon: 85 749 94 30
Faks: 85 749 94 31

Sekretariat: biuro@wsmed.pl

Informacje

Statut Wyższej Szkoły Medycznej w Białmstoku

RODO - klauzula informacyjna kandydaci

Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekan, Prodziekan, Kanclerz, Kierownicy zakładów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

Do kompetencji Senatu należy:

Misja Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku:

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Uczelnia położona jest w samym centrum Białegostoku, który to jest największym miastem uniwersyteckim w regionie północno – wschodnim skupiającym uczelnie wyższe. Dysponujemy komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule wykładowe (wyposażone w nagłośnienie, ekrany, rzutniki), sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, sale komputerowe oraz biblioteka z czytelnią. Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku. Dumni jesteśmy z nawiązanych współprac międzynarodowych z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie oraz Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie.

Studia

Regulamin studiów

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

Oferta kształcenia

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych.

Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje zarówno kierunki, jak i programy studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

W chwili obecnej ma w swojej ofercie:

Studia II stopnia
- Kosmetologia
- Fizjoterapia
- Pielęgniarstwo
Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

Studia I stopnia:
- Kosmetologia
- Pielęgniarstwo
- Pielęgniarstwo pomostowe (2 sem. lub 3 sem.)
- Ratownictwo medyczne

Jednolite 5-letnie studia magisterskie:
- Fizjoterapia

Studia podyplomowe:
- Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna - Fizjoterapia i opieka geriatryczna - Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - Kosmetologia stosowana - Kosmetologia w medycynie - Ziołolecznictwo - Podologia

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia